Điều kiện bán hàng chung

Các điều khoản và điều kiện bán hàng này được ký kết bởi GHO AHK SPRL (0699.562.515), ghế nằm BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Hộp 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM sau đây được gọi là GHO AHK SPRL và mặt khác, bởi bất kỳ điều kiện tự nhiên nào hoặc pháp nhân muốn mua hàng qua trang web GHO AHK SPRL sau đây được gọi là “người mua”.

Vật:

Mô hình điều kiện bán hàng hiện tại nhằm xác định các mối quan hệ hợp đồng giữa GHO AHK SPRL và người mua và các điều kiện áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện thông qua GHO AHK SPRL, cho dù người mua là chuyên gia hay người tiêu dùng. Việc mua một hàng hóa hoặc một dịch vụ thông qua địa điểm hiện tại có nghĩa là người mua chấp nhận mà không cần phải bảo lưu các điều kiện bán hàng này. Những điều kiện bán hàng sẽ chiếm ưu thế hơn bất kỳ điều kiện chung hoặc điều kiện đặc biệt nào khác không được GHO AHK SPRL chấp thuận rõ ràng. GHO AHK SPRL có quyền sửa đổi các điều kiện bán hàng của mình bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, các điều kiện áp dụng sẽ có hiệu lực vào ngày người mua đặt hàng. Đặc điểm của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp: Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp là những sản phẩm được liệt kê trong danh mục được xuất bản trên GHO AHK SPRL. Các sản phẩm và dịch vụ này được cung cấp trong giới hạn số lượng hàng có sẵn. Mỗi sản phẩm đều có kèm theo mô tả do nhà cung cấp soạn thảo. Các bức ảnh trong danh mục càng trung thực càng tốt nhưng không thể đảm bảo sự tương đồng hoàn hảo với sản phẩm được cung cấp, đặc biệt là về màu sắc.

Giá:

Giá trong danh mục là giá đã bao gồm VAT, chưa tính VAT áp dụng vào ngày đặt hàng; ĐỐI VỚI BỈ, ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA KHÁC, GIÁ KHÔNG THUẾ, bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá có thể được phản ánh trong giá của sản phẩm hoặc dịch vụ.

GHO AHK SPRL có quyền sửa đổi giá của mình bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, với điều kiện là giá được liệt kê trong danh mục vào ngày đặt hàng sẽ là giá duy nhất áp dụng cho người mua.

Giá được báo bao gồm ”hoặc không bao gồm” chi phí xử lý đơn hàng, vận chuyển và giao hàng với điều kiện chúng diễn ra tại các khu vực địa lý được cung cấp bên dưới.

Đơn đặt hàng:

Người mua muốn mua một sản phẩm hoặc một dịch vụ phải:

  • điền vào biểu mẫu nhận dạng mà trên đó anh ta sẽ chỉ ra tất cả các chi tiết được yêu cầu hoặc cung cấp số khách hàng của mình nếu anh ta có;
  • điền vào mẫu đơn đặt hàng trực tuyến cung cấp tất cả các tài liệu tham khảo về các sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn;
  • xác nhận đơn đặt hàng của bạn sau khi đã kiểm tra nó;
  • thực hiện thanh toán trong các điều kiện quy định;
  • xác nhận đơn đặt hàng và thanh toán của bạn.

Việc xác nhận đơn đặt hàng ngụ ý chấp nhận các điều kiện bán hàng này, sự thừa nhận có kiến ​​thức hoàn hảo và từ bỏ các điều kiện mua hàng hoặc các điều kiện khác của chính nó.

Tất cả dữ liệu được cung cấp và xác nhận được ghi lại sẽ là bằng chứng có giá trị cho giao dịch. Xác nhận sẽ có giá trị ký kết và chấp nhận giao dịch. Người bán sẽ liên lạc bằng e-mail xác nhận đơn hàng đã đăng ký.

Rút lại:

Người mua, các cá nhân không chuyên nghiệp, được hưởng lợi từ thời gian rút lại 14 ngày kể từ ngày giao hàng để trả lại sản phẩm cho người bán để trao đổi hoặc hoàn lại tiền mà không bị phạt, ngoại trừ chi phí trả lại. Nếu việc giao hàng không được thực hiện trong vòng 30 ngày, người mua có quyền hủy bỏ giao dịch mua và toàn bộ khoản thanh toán phải được hoàn lại trên chính thẻ đã dùng để thanh toán).

Phương thức thanh toán:

Giá là do khi đặt hàng. Thanh toán sẽ được thực hiện bằng thẻ tín dụng; chúng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống PAY PAL an toàn sử dụng giao thức SSL “Lớp cổng bảo mật” để thông tin truyền đi được mã hóa bằng phần mềm và không bên thứ ba nào có thể ghi nhận thông tin đó trong quá trình truyền tải trên mạng. Tài khoản của người mua sẽ chỉ được ghi nợ khi vận chuyển các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn và số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được gửi hoặc tải xuống. Theo yêu cầu của người mua, anh ta sẽ được gửi một hóa đơn giấy có ghi VAT.

Giao hàng tận nơi:

Việc giao hàng được thực hiện đến địa chỉ được chỉ định trong đơn đặt hàng mà chỉ có thể trong khu vực địa lý đã thỏa thuận. Các rủi ro do người mua chịu trách nhiệm kể từ thời điểm sản phẩm rời khỏi cơ sở của GHO AHK SPRL. Trong trường hợp có thiệt hại trong quá trình vận chuyển, người vận chuyển phải phản đối có lý do trong vòng ba ngày kể từ ngày giao hàng. Thời gian giao hàng chỉ mang tính chất gợi ý; nếu quá ba mươi ngày kể từ ngày đặt hàng, hợp đồng mua bán có thể bị chấm dứt và người mua được hoàn lại tiền.

Bảo lãnh:

Tất cả các sản phẩm do người bán cung cấp đều được hưởng lợi từ sự đảm bảo pháp lý theo quy định tại Điều 1641 và các điều khoản sau của Bộ luật Dân sự.

Trách nhiệm:

Trong trường hợp không phù hợp với sản phẩm đã bán, sản phẩm có thể được trả lại cho người bán, người sẽ nhận lại, đổi hoặc hoàn lại tiền.

Mọi khiếu nại, yêu cầu đổi hoặc hoàn tiền phải được thực hiện qua đường bưu điện đến địa chỉ sau: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Hộp 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày giao hàng.

Sở hữu trí tuệ:

Tất cả các yếu tố của trang web GHO AHK SPRL vẫn là tài sản trí tuệ và độc quyền của GHO AHK SPRL.

Không ai được phép tái tạo, khai thác, phát sóng lại hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, ngay cả một phần, các yếu tố của trang web là phần mềm, hình ảnh hoặc âm thanh.

Bất kỳ liên kết hoặc siêu văn bản đơn giản nào đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của GHO AHK SPRL.

Dữ liệu cá nhân:

Theo luật liên quan đến máy tính, tệp và quyền tự do ngày 6 tháng 1978 năm XNUMX, thông tin có tính chất cá nhân liên quan đến người mua có thể được xử lý tự động. GHO AHK SPRL có quyền thu thập thông tin về người mua bằng cách sử dụng cookie, và nếu muốn, để truyền cho các đối tác kinh doanh thông tin thu thập được. Người mua có thể phản đối việc tiết lộ thông tin chi tiết của họ bằng cách thông báo GHO AHK SPRL. Tương tự, người dùng có quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến họ, theo luật ngày 6 tháng 1978 năm XNUMX.

Lưu trữ - Bằng chứng:

GHO AHK SPRL sẽ lưu trữ các đơn đặt hàng và hóa đơn trên một giá đỡ đáng tin cậy và lâu bền để tạo thành một bản sao trung thực theo quy định tại Điều 1348 của Bộ luật Dân sự.

Sổ đăng ký vi tính của GHO AHK SPRL sẽ được các bên coi là bằng chứng cho việc liên lạc, đặt hàng, thanh toán và giao dịch giữa các bên.

Tố tụng:

Các điều kiện bán hàng trực tuyến hiện tại tuân theo luật pháp Bỉ.

Trong trường hợp có tranh chấp, quyền tài phán được giao cho các tòa án có thẩm quyền của Brussels 1000 BỈ, mặc dù có nhiều bị đơn hoặc yêu cầu bảo hành.

Chữ ký:

Thierry BỎ QUA:

Đại diện pháp lý